Chiến Thuyền Phong Lăng Độ

2022-07-17_20-36-56

Chiến thuyền Phong lăng độ:

Thời gian Báo danh  các múi giờ trong ngày. Bến Thuyền đặt biệt vào lúc 11h PM (Chicago)

Thu thập Truy Công Lệnh để trả nhiệm vụ ngổn nhiên nhận được kinh nghiệm từ 5 – 10 triệu EXP

Mỗi nhận vật chỉ trả được 1 nhiệm vụ trong ngày.

Một ngày có thể lên thuyền 2 lần. 

Chuyến đặt biệt 11h / 1 chuyến trong ngày

+
Boss Thủy tặc: xuất hiện 6 con/ 2 con 1 đợt – 11h15, 11h25, 11h35
kết Thúc 1 triêu exp, xung quanh nhận 500.000 exp
Rơi truy công lệnh + phi tốc đại lực

+
Boss Đại Thủy Tặc: xuất hiện 3 con 11h15, 11h25, 11h35
kết thúc 5 triệu exp, xung quanh nhận 1 triệu
Rơi Truy công lệnh + thiên sơn + phúc duyên ( tiểu , trung)
+ Tiên thảo lộ thường + Bách quả lộ