Sự kiện đốt pháo mừng khai mở máy chủ VLHN USA

Kính chào toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Hoài Niệm US.

Và để hòa cùng không khí đặc biệt này, Võ Lâm Hoài Niệm cũng sẽ ra mắt sự kiện đốt pháo chào mừng khai mở máy chủ mới.

  • Thời gian và điều kiện tham gia

Thời Gian: Từ sau bảo trì 15/07 – 24h00 ngày 31/07/2022.

→ Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Hoài Niệm US.

  • NPC Sự kiện

Untitled.png1111                               •       Vị Trí: 196/202 Tương Dương

  • Thu Thập Vật Phẩm

44444Túi Nguyên Liệu: Luyện Công

12121Pháo Đại: Mở Từ Túi Nguyên Liệu

22222Pháo Trung: Mở Từ Túi Nguyên Liệu

333333Pháo Tiểu: Mở Từ Túi Nguyên Liệu

  • Công Thức

• Ghép Phong Pháo Trung(Event Vạn): Pháo Đại + Pháo Trung + Pháo Tiểu + 2000 Lượng = 444444444Phong Pháo Trung

• Ghép Phong Pháo Đại(Event Xu): háo Đại + Pháo Trung + Pháo Tiểu + 1 Xu = 55555555Phong Pháo Đại

 

  • Phần Thưởng

55555555Phong Pháo Đại:

→ 600.000 Exp (Cộng dồn)

→ Mã Bài Ngựa, Lễ Bao Tiền Vạn, Thư Đặc Xá Triều Đình, Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Phúc Duyên, Thiết La Hán, Quế Hoa Tửu, Tiên Thảo Lộ 1h, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 8h,…

444444444Phong Pháo Trung: 

→ 200.000 Exp (Cộng dồn)

→Phi Phong, Đại Lực hoàn, Phi Tốc hoàn,…

 

Lưu ý:

  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa 300 mỗi loại
  • Mốc thưởng Event Vạn và Event Xu  ngẫu nhiên nhận được Võ Lâm Mật Tịch Và Tẩy Tủy Kinh